หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนามสัมมนานักศึกษาครูภาษาไทย : จากศาสตร์สู่ศิลป์แห่งการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โครงการสนามสัมมนานักศึกษาครูภาษาไทย : จากศาสตร์สู่ศิลป์แห่งการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยวันที่ ๒๓ เดื ...
2019-04-19 00:40:58
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยจาก ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยจา ...
2018-09-30 15:07:11
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลจาก มหกรรมวิจัยแห่งชาติ
นายสมพล ทองแกมใบ นายนทณัฐ เจริญพูล นางสาวอารียา เสาะสุวรรณ และนางสาวขัตติยา แสนสุข นักศึกษาชั้นปีที่ ...
2018-09-30 14:58:56
คอลัมน์ ตีเกราะเคาะไม้ กั๊กที่นั่งทีเเคส
นางสาวอนิศา ใจเป็นใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความคิด ...
2018-06-11 15:50:31
ขอแสดงความยินดีกับ เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
              นายจักรกฤษณ์ จ่ารัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะคร ...
2018-06-11 15:50:31
ขอแสดงความยินดี ครูคืนถิ่น นศ.รหัส 56
              ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศา ...
2018-06-11 14:51:18
ข่าวปัจจุบัน