หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
           เมื่อวันที่23 ที่ผ่านมา น.ส. วนิดา เบ้าสุข นักศึกษาสาขาวิชา ...
2018-05-23 19:24:53
รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
       นางสาววิชิตา หงษ์พงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดข ...
2018-05-23 19:24:53
"กวีปากกาทอง"
          นายวัฒพล กางไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ...
2018-05-23 19:24:53
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
                 นดา เซ็นบัตร ปี 3 สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ด ...
2018-05-23 19:08:44
ข่าวย้อนหลัง