หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลจาก มหกรรมวิจัยแห่งชาติ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลจาก มหกรรมวิจัยแห่งชาติ

admin thai
2018-09-30 14:58:56

นายสมพล ทองแกมใบ นายนทณัฐ เจริญพูล นางสาวอารียา เสาะสุวรรณ และนางสาวขัตติยา แสนสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ โดยการดูเเลของ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการประกวด "ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษา เเละสังคม " ในงานมหกรรมวิจัยเเห่งชาติ THAILAND RESEARCH Expro2018 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ(วช.)

นายสมพล ทองแกมใบ ตัวแทนนักศึกษาขึ้นรับมอบรางวัลจาก  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี