หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชมเชย ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ประเภทความเยาวชนอายุ 16-25 ปี
นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชมเชย ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ประเภทความเยาวชนอายุ 16-25 ปี

admin thai
2018-09-30 14:38:29

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชมเชย ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ประเภทความเยาวชนอายุ 16-25 ปี จาก ดร.สุเมธ ตันตุเวชกุล ประธานกรรมการตัดสิน โดยรางวัลประกอบด้วย โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินสดมูลค่า 15,000 บาท ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่