หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขอแสดงความยินดีกับ เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

admin thai
2018-06-11 15:50:31

              นายจักรกฤษณ์ จ่ารัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประการเพชร) ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภทบุคคล เยาวชนทั่วไป