หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมและสาธิตการใช้สื่อพัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากผลการวิจัยเพื่อนำมาถ่ายทอด ณ โรงเรียน ตชด.บ้านนาชมภู อ.นายูง จ.อุดรธานี
อาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมและสาธิตการใช้สื่อพัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากผลการวิจัยเพื่อนำมาถ่ายทอด ณ โรงเรียน ตชด.บ้านนาชมภู อ.นายูง จ.อุดรธานี

admin thai
2018-05-28 00:44:23

                    อาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมและสาธิตการใช้สื่อพัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากผลการวิจัยเพื่อนำมาถ่ายทอด ณ โรงเรียน ตชด.บ้านนาชมภู อ.นายูง จ.อุดรธานี


Download