หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คอลัมน์ ตีเกราะเคาะไม้ กั๊กที่นั่งทีเเคส
คอลัมน์ ตีเกราะเคาะไม้ กั๊กที่นั่งทีเเคส

admin thai
2018-06-11 15:50:31

นางสาวอนิศา ใจเป็นใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความคิดเห็นในคอลัมม์ ตีเกราะเคาะไม้ว่า ตนเองเห็นด้วยกับระบบทีเเคสที่ใช้ในการจัดการ อนิศามองว่าค่าใช้จ่ายที่น้อยลงในการสอบเข้ามหาลัย ส่วนประเด็นการกั๊กที่นั่ง นางสาวอนิศาให้ความเห็นว่า ขึ้นอยู่กับระบบเคลียริ่งเฮาส์ นางสาวอนิศาสกล่าวว่า "เชื่อว่าผู้ใหญ่คงความพยามทำระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้ดที่สุดเเต่ต้องดีกว่านี้ เพื่อเด็กเเละผู้ปกครองจะได้ไม่เครียดมาก"