หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

admin thai
2018-05-23 19:08:44

         

        นดา เซ็นบัตร ปี 3 สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ดูแล อ.สิริอร จุลทรัพย์ การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครูครั้งที่ 62 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 คุรุสภา รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล 4,000บาท